حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
سینی مخصوص خانواده
تومان۵۲۰,۰۰۰
پیتزا آل پولو
تومان۱۹۰,۰۰۰تومان۲۹۰,۰۰۰
سر آشپز
تومان۱۴۵,۰۰۰تومان۲۷۰,۰۰۰
مرغ و گوشت
تومان۱۰۵,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
مرغ قارچ
تومان۸۵,۰۰۰تومان۲۴۰,۰۰۰
گوشت و قارچ
تومان۹۵,۰۰۰تومان۲۴۰,۰۰۰
مخصوص
تومان۹۵,۰۰۰تومان۲۱۰,۰۰۰
-0%
پپرونی
تومان۸۵,۰۰۰تومان۱۷۰,۰۰۰
مخلوط(کالباس قارچ)
تومان۵۵,۰۰۰تومان۱۴۵,۰۰۰